Egypt / 1-095

Předchozí Obsah Další

 Kaple na Mojžíšově hoře, kde Mojžíš přijal Desatero přikázání

1-095