Etiopie / 017
Předchozí Obsah Další

Addis Abeba - Katedrála sv.Trojice; vitráže zobrazují příběhy ze Starého zákona - od Adama s Evou (na fotce) přes Noemovu archu až po příjezd královny ze Sáby ke králi Šalomounovi.

017