Etiopie / 026
Předchozí Obsah Další

Melka Kunture - raně paleolitické naleziště, leží na cestě do Arba Minch ve Velké příkopové propadlině. Je to velmi významné archeologické naleziště hominidů a zbytků nástrojů z prehistorické doby a ze starší a střední doby kamenné. Tradiční tukuly (kulaté domky) slouží zde jako muzeum, v němž jsou vystaveny pazourky a zdejší výtvory z pazourků, lidské i zvířecí kosti. Muzeum bylo otevřeno 29. září 2007.

026