Izrael / 1-033

Předchozí Obsah Další

 Jeruzalém - Omarova mešita, uprostřed mešity je Posvátná skála - vrchol hory Mórija - na níž chtěl Abrahám obětovat syna Izáka. Odtud se vznesl prorok Muhamad na svém koni Burakovi do nebe (po Mekce a Medině nejposvátnější místo muslimů)

1-033