Izrael / 1-037

Předchozí Obsah Další

Jeruzalém - zeď nářků, zbytek Herodova chrámu (součást Chrámového pahorku), postaveného na prvém chrámu, který byl zbudován Šalomounem r. 950 před naším letopočtem a zbořen Nabuchadnesarem r. 563; hranice mezi židovskou a arabskou částí Jeruzaléma 

1-037