Německo / 011

Předchozí Obsah Další

 Speyer - Maxmilianstrasse, pohled na císařský dóm Panny Marie a sv. Štěpána (slavila zde v r. 1310 svatbu Eliška Přemyslovna s Janem Lucemburským)

011