USA - národní parky / 2-034

Předchozí Obsah Další

 jezero Mono Lake - vzniklo v době ledové a je velmi slané; Od r. 1941, kdy se z jeho přítoků začalo zásobovat Los Angeles pitnou vodou, klesla jeho hladina o 30 m. Vystoupili z něj tufové útvary, viz obrázek

2-034