T     (77 slov)

tác ~ tisíc korun

tágo ~ taxík
tahat práskačky ~ kouřit cigarety

tahat škopky ~ pít pivo

tatra studénka ~ studené

taškent ~ taška

taškent ~ skupinový sex
taxál ~ taxi
talíř ~ tisíc korun
tauzn ~ tisíc
tauzna ~ tisícikoruna

téčko ~ toluen
teplotechna ~ teplo

teplotechna ~ homosexuál

ternovat ~ mlátit někoho

ternovat (se) ~ mlátit, bít (se), rvát (se), potýkat (se)

těžká rána ~ valký podraz

těžký love ~ velké peníze, hodně peněz

těžký šorfky ~ závažné myšlenky
tintili ~ peníze

tiple ~ běh

tiplovat ~ běžet

tlačenka ~ protekce

tlačit ~ jíst

tlačit do štrycle ~ jíst
tlamat ~ lhát

tlamat ~ bbýt drzý, hubatý

tlemit se ~ smát se

Tivoli ~ hospoda Erika na Úvoze

to by mě koplo ~ to by mi prospělo

to je bez hecu ~ to je bez nadsázky, to je myšleno vážně
TOM ~ ulice Údolní
topr ~ klobouk
trajf ~ trolejbus
trajfl ~ trolejbus
tratec ~ chodník

trať ~ flám
traťůvka ~ cesta, trasa

traťůvka, trať ~ flám na více místech

traťůvky ~ boty

trauf ~ zpropitné
tráva ~ marihuana, konopí

trhlé (do škopku) ~ potrhlý, pomatený

trhnót ~ dostat, získat

trhnót ~ chytit

trhnót koc ~ sbalit dívku

trhnót se ~ oddělit se, odejít

trotl ~ blbec, blázen

trsat ~ tancovat

trsat origoš Tahiti ~ trychle tancovat

trsat origoš Tahiti ~ svíjet se při tanci
trsnót (si) ~ zatančit (si)
trubka ~ hlupák
truskavec ~ cigareta

trtat ~ jít, běžet

trubka ~ hlupák, blb

trubka ~ vesničan (vyjevený)

truskavec ~ cigareta

tuhé ~ mrtvý

tuhé ~ opilý

tuhé a živočišné vasr ~ mrtvá a živá voda
tuhy ~ nohy
tucha ~ tušení

tuml ~ spěch

tumlovat se ~ spěchat
tunel ~ podfuk, podraz, léčka 

tuty, na tuty ~ jisté, jistě

tutáč ~ jisté

tuzál ~ tuzex

tužka ~ hlupák, omezenec

tvargle ~ tvarůžky, syrečky

tvrdá klika ~ být ve vězení
tyč, tyčka ~ zvracení, zvratky

tykev, tykva ~ hlava
tympl ~ místo

typle ~ běh

typlovat ~ běžet, pospíchat

na začátek

 

U     (29 slov)

ubékané ~ uplakaný

ufachčit ~ udělat
ufachčit ranu ~ udělat podraz

ufachčit těžkó ranu ~ udělat velký podraz

ufachčit zonku ~ složit písničku

uklohnit ~ uvařit

uklohněné ~ uvařený

ulapené ~ chycený, zajatý
úmak ~ výtvor

umakat ~ udělat, zhotovit
U Medvídka (u méďana) ~ bývalá brněnská fotografická provozovna na Joštové - místo častých srazů

umignutá šiška ~ useknutá hlava

umignót ~ uříznout, useknout

uplést svišťa ~ zplodit dítě

uprdnuté ~ uražený

uprdnót se ~ urazit se

ustřelit kopyta ~ indispozice (při chůzi) v opilosti

ušit, ušít ~ nachystat, připravit (něco na někoho)

ušit tunel ~ udělat podraz

ušit tunel ~ vyzrát (na někoho)

U Špinavca ~ U Klusáčků na ulici Jílkova

utlemovat se ~ usmívat se

u TOMa ~ na Údolní 

uvalit (těžký love) ~ utratit (hodně peněz)
uvařit ~ udělat

uvařit čórovanó šorfku ~ šikovně,lstivě okrást
uvařit svišťa ~ udělat (zplodit) dítě

uvařit voděrady ~ jít se vykoupat

už mě z toho hrabe ~ už jsem z toho zblblý

na začátek

 

V     (293 slov)

vágen ~ automobil

vajgl ~ nedopalek cigarety

vajgl ~ kousek něčeho

vajgl-pauza ~ kuřácká přestávka

vajn, vajnisko ~ víno

vajnoš, vajnošál ~ víno

vál ~ věc, záležitost

vál ~ řeč

vál ~ píseň

válec ~ cigareta

válet ~ hrát, zpívat, povídat

valit ~ jít, běžet, jet

valit ~ říkat

valit (na někoho) ~ být zamilovaný

valit do kytek ~ zemřít, zahynout

valit flignu ~ dělat fintu, klamat

valit pod drn ~ zemřít, zahynout

válka ~ věc, záležitost

válka ~ řeč, povídka, průpovídka

valuty ~ varlata

vampna ~ břicho

vams ~ škaredý (člověk)

vams ~ blbec

vana ~ břicho
Vančák ~ obyvatel Ivančic
vandrovat se ~ navážet se

vandruj! ~ běž pryč!
vanilky ~ nohy

vaníř ~ břicho
vařit ~ do někoho mluvit, hrát nahlas
vágen ~ automobil
válec ~ cigareta

vařit ~ cokoliv vášnivě dělat

vařit ~ mluvit

vařit ~ jít

vařit do štrycle ~ přesvědčovat, přemlouvat

vařit flignu ~ dělat fintu, klamat

vařit válku ~ něco říkat
vasr, vasrovica ~ voda

vasrlajtunk ~ vodovod
vasrůvka ~ voda

vašek ~ 1. článek prstu

vašek ~ mužský pohlavní úd

vašek ~ velký buben

vavřínové lupeň ~ bobkový list

vazba, vazbič ~ silný, svalnatý muž

Véčko ~ vysokoškolský klub

véfuk ~ zadek,, prdel
vegáč ~ dobré bydlení, pohoda
veget ~ dobré bydlení, pohoda
vegetit, vegetovat ~ žít, bydlet
vegetovat na sólovce ~ bydlet ve svobodárně
Vekson ~ vysokoškolský klub

velké kiloš ~ Bůh Otec (Hospodin)

Venágl ~ vinárna Venuše

vercajk ~ nářadí, náčiní, výzbroj

vercajk ~ mužské genitálie

vergl ~ špatně fungující stroj

vergl ~ flašinet

véška ~ policista

véška ~ vysoká škola

véšplechty ~ řeči

ve vohryzku žádné šlic ~ stažené hrdlo

ve vohryzku žádné šlic ~ sucho v krku, žízeň
véška ~ policie
věšák ~ smrt oběšením

větřit ~ cítit, tušit

věžák ~ vysoká sklenice na pivo (0,5l) bez ucha, vícepatrový úzký dům
vidla, vidlička ~ krádež (dvěma prsty)

vidlmajer ~ krádež (dvěma prsty)

vidlákov ~ vesnice, venkov

vigvam ~ dům, stavení

Vilzoňák ~ Wilsonův les

vinčestr ~ zadek, prdel

vindra ~ peníz (drobný)
vingl ~ roh, uhelnik,L-profil
Vincky ~ Vinohrady ( brněnské sídliště)
viset ~ dlužit

v kleci ~ ve vězení

vlez ~ vchod

vlezný ~ vstupné

vlezové sál ~ vstupní sál

vlítli pod ponk ~ schovali se pod stůl

vlítnót (na Prygl) ~ jít (na přehradu)

vlítnót (na někoho) ~ zaútočit (na někoho), jít někomu vynadat

vobjet (kocóra) ~ osahat (dívku)

vobrabčit se ~ uzavřít sňatek

vobtáhnót ~ obrat, okrást

vobtáhnót (si) hůlku ~ uspokojit (se) rukou

vobtáhnót (si) prut ~ uspokojit (se) rukou

vobtáhnót (vo love) ~ obrat (o peníze)

vobžungr ~ milovník alkoholu, opilec

vocasný ~ alimenty

vočesat ~ (důkladně) obrat

vočko ~ dozorce, hlídač

vočórovat ~ ukrást

vodbubnovat (něco) ~ skončit, ukončit, zakončit (něco)

vodemlet ~ soudit se, odsoudit
vodkráglovat ~ zavraždit

vodkróhnót ~ zabít, zavraždit

vodkrótit si ~ odsedět si
vodlepit se ~ vstát

vodlifrovat ~ odehnat, odeslat
vodmašt'ovna ~ léčebna pro závislé

vodmáznót ~ odejít, vypadnout

vodmydlit tykev ~ useknout hlavu

vodpálit ~ odejít

vodpárat ~ zbavit viny

vodpískané ~ skončený, znemožněný

vodpískat ~ skončit

vodplachtit ~ odejet, odejít

vodsponit ~ deflorovat (připravit o poctivost)

vodvařené ~ ponížený, znemožněný

vodvařit (někoho) ~ ponížit, znemožnit (někoho)

vofóknuté ~ drzý, troufalý

vogrilovat (se) ~ uzavřít sňatek

vogólovat (se) ~ uzavřít sňatek

vogólčit (se) ~ uzavřít sňatek
voháknót (se) ~ slušně se obléct

vohnót ~ otočit (někoho o něco)

vohodit se ~ obléci se (svátečně)
vohoz ~ oděv

vohryzek ~ krk

vohřát róru ~ zapálit cigaretu

vohulit ~ hodně zesílit (zvuk)

vojebat ~ ošidit

vokusovat kočeny ~ líbat se s dívkami

volepené ~ pěkně oblečený

volepit ~ obléct

volepit se ~ pěkně se obléci

voltr ~ trik, podraz, léčka

vometák ~ flákač, budižkničemu

vometat (se) ~ obcházet, slídit

vometat (se) ~ pocházet sem tam

vomzák ~ zrádce

voplodnit róru ~ zapálit cigaretu

voprsklé ~ drzý, troufalý

voprubovat ~ zkusit, okusit

vopruz ~ otrava, otravný člověk

vopruzovat ~ otravovat, štvát

voražené ~ drzý, troufalý

vorel ~ kuře

vorel ~ koruna

vořech ~ blbec

voskáč ~ pivo v kelímku

voskáč ~ kelímek od piva

vosmahnót ~ udeřit, zbít, zabít

vosmahnót ~ přidat (ychlost, hlasitost)

vosolit ~ udeřit, zbít, zabít

vosolit ~ přidat (ychlost, hlasitost)

vosondovat ~ zkusit, prozkoumat

vosondovat ~ okusit, ochutnat
vošastlich ~ nadávka (doprčic)

vošavlovat ~ pozvracet, poblít

vošolnit se ~ obléci si oblek
vošolnót (se) ~ obléct (se)
vošplóchnót se ~ umýt se

voštucovat ~ ostříhat

votočit ~ ukrást
vo tom ani nedéché ~ o tom ani nepochybuj
vo tom ( tym) žádná ~ to je bez řečí, o tom není pochyb

vožungr ~ milovník alkoholu, opilec

vrana ~ koruna

vrany ~ peníze

vratočuč ~ hlídač u dveří

vrbek ~ kabát

vrhnót dva datle ~ porodit dvě děti

vrkat ~ říkat (milostně)

vrznót voko ~ podívat se
všecko kóřit ~ všechno znát

vtěrka ~ silně vtíravá osoba
vtruknót ~ vstoupit, přijít, vtrhnout

vblózované hrnek ~ vypité pivo

vyblózovat ~ vypít

vybóchat (love) ~ vydělat (peníze)

vybóchat (někoho) ~ zbít, zmlátit
vybořit ~ pomilovat, vysouložit

vybušit (love) ~ vydělat (peníze)

vycajchnovat se ~ vyznamenat se, vyniknout

vycákat haluz ~ zbavit se semene

vyčadit baldu ~ felace

vyčórovat ~ vyměnit

vyčórovat ~ ukrást, vykrást

vydrbat (s někým) ~ vyzrát (nad někým)
vyfajfčit (se) ~ vyspat (se)
vyflusnót ~ vyplivnout,vypovědět službu

vyfókat baldu ~ felace

vyfulit se ~ uvelebit se

vygómané ~ vymyšlené, promyšlené
vygómat ~ vymyslet

vygómlé ~ vymyšlené, promyšlené

vyhonit baldu ~ onanovat

vyhópnót ~ vyskočit

vyhučet ~ vyjít, vypadnout

vyhulit ~ hodně zesílit (zvuk)

vyhulit baldu ~ uspokojit muže orálně

vychrochtat ~ vypít

vychrochtat (se) ~ vyspat (se)

vychrupnit se ~ vyspat se
vychrupčit se ~ vyspat se

vyjebat (s někým) ~ vyzrát (nad někým)

vykajlovat ~ vymámit, vyloudit, vyžebrat
vyklátit ~ pomilovat, vysouložit

vyklechtané ~ rozviklaný, vyběhaný, uvolněný

vyklepat (love) ~ vydělat (peníze)

vyklepat krupicu ~ vydělat peníze

vyklepnót ~ vysouložit

vyklepnót ~ porazit (ve sportu)
vyklesnót ~ sednout si

vykloktat ~ vypít

vykósnót ~ vypít (pivo)

vykostit si někoho ~ vychutnat si převahu
vykropit hrobku ~ pomilovat

vykyblované ~ blbý

vykyblovat ~ vyhodit, vykázat (někoho)

vylágrované ~ rozviklaný, vyběhaný, uvolněný

vylepené ~ být někde

vylepené (na Pryglu) ~ ležící (na přehradě)

vylepené (v paluši) ~ sedící (v hospodě)

vylízané (mozek) ~ hloupý, pomatený

vylízanec ~ hlupák, blázen

vymáknót ~ překvapit

vymáknót ~ najít

vymakované ~ hloupý, pomatený

vymastit ~ vysouložit

vymáznót ~ odejít

vymísit se ~ vysrat se

vymlasknót ~ vysouložit

vymlasknót ~ vypít

vymlasknót ~ porazit (ve sportu)

vymlasknót vaglen ~ vysrat se

vymóglované ~ hloupý, pomatený

vymotané ~ naštvaný, rozčílený

vymotat ~ rozčílit

vymotat ~ vysouložit

vymundat se ~ vykoupat se (nedobrovolně)

vymustrovat se ~ pěkně se obléci (i nepěkně se obléci)

vypalovat (zobák) ~ kouřit
vypařit ~ vypít
vypařit se ~ utéct, zmizet

vypatlané ~ hloupý, pomatený

vyplácnuté ~ posazený, rozvalený

vyplácnót se ~ usadit se, uvelebit se

vypláznót ~ dát, vydat, vyndat

vyprat (někoho od někud) ~ vyhnat, vyhodit

vyrámčit ~ vykrást, vybrakovat

vyramovat ~ vykrást, vybrakovat

vyrumplovat palušu ~ vymlátit hospodu

vysadit ~ dát (si)

vysadit dlabanec ~ něco sníst

vysadit granát, dělo ~ uštědřit ránu

vysadit mixnu ~ zbít, zmlátit

vysazené ~ být někde

vysazené (na něco) ~ hodící se (k něčemu)

vysazené (na něco) ~ holdující (něčemu)

vysazené (na něco) ~ alergický (na něco)

vyslopat ~ vypít

vysmahnót ~ vypít

vysočina ~ vysoká škola
vysolit (krupicu) ~ vydat (peníze)

vysomrovat ~ vyžebrat, vyloudit, vymámit

Výstec ~ Výstaviště

Vyšec ~ Vyšehrad

vyšeptané, vyšeptalé ~ obehraný

vyšeptané, vyšeptalé ~ opotřebovaný, ojetý
vyšit bóřku ~ dělat problémy, pohádat se, vynadat

vyšluknót (hrnek) ~ vypít (pivo)

vyšpiznót ~ uvidět, zjistit, poznat

vyšponované ~ mrtvý

vyštrachat ~ vyhledat, vyndat, najít

vyšťávené ~ dlouho žíznící

vyšustit ~ vysouložit

vytlačit pastu ~ vysrat se

vytlačit pastíř ~ vysratse 

vytočit ~ vysouložit

vytróbit ~ vypít

vytróbit ~ rozhlásit

vytruknót ~ vytrhnout
vyvětrat kostru ~ projít se

vyžahnót ~ vypít

vyžehlit ~ udobřit, napravit
vzít kramle ~ utéct

vyzunknót ~ vypít
vyžahnót ~ vypít
vyžrat neco ~ odskákat si něco

vzít kramle ~ utéci, zmizet

vzít někoho do závěsu ~ vzít někoho s sebou

vzít pod klepeto ~ vzít pod paží

vzít roha ~ utéci, zmizet

vzít to přes Kramolín ~ souložit při menses

vzít vzorek ~ ochutnat

vzít šmíra ~ utéci, ztratit se

na začátek

 

Z     (160 slov)

zabalit ~ nechat něčeho

zabalit to ~ skončit, přestat

zabalit to ~ zemřít

zabetónovat se ~ být neústupný

zabóchnót se ~ zamilovat se

zabořené ve šlicu ~ právě souložící

zabremčit, zabrémovat ~ zaplatit

zabrenčit ~ zaplatit

zacálovat ~ zaplatit
zacolčit ~ zaplatit

zacólovat ~ zaplatit

zacucnót ~ zapít
zacvakat, zacvaknót ~ zaplatit

začut ~ ucítit, uslyšet
zadara ~ zadarmo
zadarmiko ~ zadarmo
zadax ~ zadarmo

zadrátovat ~ zavřít
zaeklovat ~ zatočit (zahnout za roh)

zafixovat ~ zfalšovat

zagreblé ~ mrtvý
zagrebovat ~ umřít, zahynout

zahnót ~ utéci

zahučet ~ zajít dovnitř

zahučet ~ spadnout (někam)

zajmót hajfeca ~ sbalit dívku

zakalit ~ zahynout, zemřít

za katrem ~ ve vězení

zakuklit se ~ schovat se, ukrýt se
zalepit ~ zaplatit

zamachlovaný ~ zavřeno
zamachlovat ~ zavřít (i do vězení)

zamáznót ~ zaplatit

zamáznót ~ zavřít

Zamilec ~ za rybníkem - Královo Pole

zapadnót (do paluše) ~ vejít a zůstat (v hospodě)

zaparkovat (v paluši) ~ stavit se zůstat (v hospodě)

zapichnót to ~ ukončit to, nechat toho

zapikovat se ~ postavit si hlavu, být neústupný

zapnót mozkovnu ~ začít přemýšlet

zarmótit bubáka ~ nezasouložit si

zašolíchat ~ šikovně zašvindlovat

zašolíchat ~ zamaskovat, zatajit

zarach ~ domácí vězení

Zarybec ~ za rybníkem - Královo Pole

zaryglovanýt ~ zavřeno

zaseklá pikola ~ zástava srdce, infarkt

zasklít ~ nevšimnout si, nevidět, ignorovat
zašít (se) ~ schovat (se), zavřít do vězení

zašité ~ schovaný, uvězněný
zašmírovat ~ podívat se, nahlédnout

zašpérovat ~ zavřít

zašprajcovat se ~ postavit si hlavu, vzepřít se

zašupnót ~ zastrčit, dát

zatáhnót (cech) ~ zaplatit (účet)

zatlókat ~ zatajovat, zapírat

zatnót ~ skončit

zatróbit ~ říct, zazpívat, zahrát

závanka ~ smradlavá ponožka
zavařit ~ zahrát, zazpívat, říct

zazvonit ~ zahrát, zazpívat, říct

zbagrovat ~ sníst
zbalit ~ namluvit si (děvče)

zbalit ~ vzít s sebou
zblésknót ~ = zbliknót
zbliknót ~ uvidět, prohlédnout si

zbóchat něco ~ sníst něco

zbóchat někoho ~ zbít někoho

zbóchnót ~ přivést do jiného stavu
zbor ~ nabourané auto, zničená věc

zbórané ~ opilý

zbořené ~ opilý

zbořit (se) ~ opít (se)

zčóhnót ~ uvidět, spatřit

zčuchané ~ zdrogovaný, omámený

zčuřené ~ opilý

zdéchnót se ~ utéci, zmizet, schovat se

zdekčit ~ utéci

zdekovat se ~ utéci, zmizet, schovat se

zdivočelec ~ naplno žijící člověk

zdivočelec ~ průserář

zdrbat ~ pokazit

zdrbat ~ vynadat, vypeskovat

zdrhačka ~ útěk

zdrhnót ~ utéci

zdunět (odpovědně) ~ opít se (pořádně)

zelenáč ~ chrchel, plivanec
zelí ~ marihuana

Zelné rynek ~ Zelný trh

Zelňák ~ Zelný trh

zežrat se (na šrot) ~ opít se (do němoty)

zfajrování ~ shoření, upálení
zfajrovat ~ zhořet, spálit

zfóknót ~ udělat (snadno)

ze startu ~ ze začátku, ihned
z fleku ~ okamžitě, hned

z fleku ~ bez přípravy

zgabnout ~ = zgebnout

zgarb ~ krám, nedodělek
zgebnót ~ zemřít, zahynout

zglgané (na hadry) ~ oplilý (do němoty)

zglgat se ~ opít se
zgómnót ~ zjistit, pochopit

zgómnót ~ uvidět, spatřit

zhaftnót ~ sebrat, zabavit, zatknout

zhamstnót ~ sebrat, zabavit

zhulákat se ~ opít se

zhulit se (do mrtva) ~ opít se (do němoty)
zichr, zichrovka ~ jistě, jistota, určitě

zingnót, zinknót ~ udeřit, uhodit

zívačka ~ snadná záležitost

zjebat ~ pokazit

zjebat ~ vynadat, vypeskovat

zkalené ~ opilý
zkalit, zakalit ~ umřít, zahynout

zkalit se ~ opít se
zkásnót ~ vzít, zbít, srazit k zemi, potrestat

zkóknót ~ uvidět, prohlédnout si
z kule ~ z hlavy, zpaměti

zlomené ~ opilý

zlomit (někoho) ~ přesvědčit, přemluvit

zlomit se ~ opít se

zmáknuté, zmáklé ~ udělaný, hotový

zmáknót ~ udělat

zmazat ~ zbít

zmazat se ~ opít se
zmerčit ~ spatřit, uvidět

zmóglovat ~ udělat, zaonačit, zmanipulovat

zmola ~ jáma, příkop, rokle, úvoz

zňátřit ~ zpozorovat, spatřit

zobat ~ jíst

zobka, zobanec ~ jídlo

zobnót ~ sníst, najíst se

zobnót ~ ukrást

zoncna ~ slunce
zoncna rumpluje ~ slunce pálí
zoncna vaří ~ slunce pálí

zoncnit se ~ opalovat se
zonka ~ písnička

zorka ~ cigareta
zpeckovat ~ zbít, zmlátit

zprcnót ~ přivést do jiného stavu

zpruzené ~ otrávený, naštvaný
zramovat se ~ zřídit se, mít havárii

z rausu ~ zvenku (ze zahraničí)

zretýrovat ~ dát se dohromady

zrumplovat se ~ opít se

zrychtované ~ zbitý

zrychtované ~ opilý

zrychtovat (někoho) ~ zbít, zmlátit

zrychtovat se ~ opít se

zryté ~ opilý

zryt se ~ opít se

zrzka ~ pivo

zternovat ~ zbít, zmlátit

ztopit ~ odcizit

zůstat štajf ~ ztuhnout údivem

zvednót šunky ~ zvednout se k odchodu
zvonek ~ vtip, legrace, historka, veselá příhoda

na začátek

 

Ž     (31 slov)

žaba ~ malé děvče
žabka ~ malé děvče
žabák ~ zanedbaná vodní nádrž
Žabiny ~ Žabovřesky ( část Brna )

žádná křeč ~ v klidu, beze spěchu

žádný velký mógle! ~ moc se s tím neser!

žahnót se ~ opít se, zfetovat se

Žanek ~ Jan

Žanek Marastůj ~ Jean Marais

žanky ~ ňadra, prsa

žbrdol ~ džbán(ek) piva

žbrdol ~ sklenička alkoholu

žbrunda ~ nekvalitní pití

žbrundat ~ nalévat, rozlévat

žgrd, žgrďa ~ lakomec

žgruflón ~ hlupák

žhavit drát ~ telefonovat

žhavka ~ žár, oheň, pálení

Židle ~ Židlochovice

židlofón ~ židle, sedadlo
židlochovice ~ místo na sezení, židle, sedadlo

žgryndy ~ blbé řeči

žihadlo ~ rychlé auto, motorka

žihadlo ~ sexuálně atraktivní dívka

žihat ~ rychle jet, jít

žíně ~ vlasy

živágo ~ živý, naživu

žlab ~ stůl
Žluťák ~ Žlutý kopec ( část Brna )

žmólat ~ muchlat

žraloky ~ boty

na začátek