A

B C Č D, Ď E F G H Ch I J K

 

L M N, Ň O P R Ř S Š T, Ť U V Z, Ž

 

M

nahoru

mácnút

udeřit; uhodit

mač

kvašené ovoce určené k destilaci

máča; máčka

omáčka; řídké bláto

mačinka

plodová větvička stromů

maděra; na -;

přihlouplý člově; úplně

machomet; jak -;

pomatenec (iron.); potrhlý; opilý

mája; majka

vysoký smrkový kmen - symbol hodů; stromořadí na Božím těle

majolenka

pěkná dívka

májoví

směs lesních bylin sbíraných v květnu pro vaření čaje

májůvka

raná třešeň

majznút se

uřezat se; udeřit se

makáč

koláč plněný mákem

makotina; ja jak -;

podnapilý

makovica; mět v -;

hlava; umět; být chytrý

makúvka

makovice

malperňa

moruše

mameluk

pův. turecký otrok; velký muž; zlý člověk

mamlas

velký muž; hrubián (hanl.)

mandel

15 kusů; způsob uložení snopů obilí na poli

marast

bláto

marhula

meruňka

márnit; z -;

mařit; kazit; z -; rozhazovat, utrácet (peníze)

marnivej; - á;

rozhazovačný; parádnice

maródit; maród

být nemocný; nemocný člověk

martínek (poškrabek)

poslední zakrslé kuře, kotě, house apod.

máry

nosítka na rakev

marýnka

vrchní část oděvu pro muže i ženy ("sako" ke kroji)

mařínka

majoránka

máslenka

dřevěná nádoba na stloukání másla; máslenka

másnica

láhev 1,5 litru

masný

sádlo

mašina

stroj; vlak; valcha

mašínfýra

strojvedoucí

maškařit se; na -;

nevkusně se oblékat; - obléci

mašlit; mašla

zdobit; stuha; ozdoba vlasů děvčete

maštal

stáj pro koně; chlév pro krávy

matlal; u -; za -; u - nec;

mazat; špinit; u -; za -; umazanec; špinavec

mátoha; je jak mátoha

stín; troska; strašidlo; znavený, zesláblý

mátožit

potmě tápat

máz (vína)

1,5 litru vína

mazgat

řezat; tlouci; bít

mazgúlat; do -; za -;

špinit; zašpinit (od bláta)

mázhaus

nálevna; výčep vína

máznút; vy -;

uhodit; odejít, zmizet

měch; míšek

pytel; pytlík

měchuřina

kůže z ježka

mekotat; - se;

blábolit; třpytit; blýskat se

merčit; z -;

pozorovat; z -;

mest; metl

rychle jít; utíkal

mest; za -; vy -; od -; metla

rozdrcené hrozny; mést; za -; vy -; od -; pometlo

mestovat; po -; mestúvka

drtit hrozny; nástroj na drcení hroznů

mezivá

mezi

migat; mignút; - sebú; omigat

házet; hodit;  upadnout; nakrátko ostříhat; ošidit

mignút se

říznout se; chybit

mimová

mimo; kromě

míňat; - se;

utrácet; uskrovnit se; odříkávat si

minút; - se; po - se;

přejít; obejít se; minout se; zemřít

míšanina

obilí: ječmen s ovsem

míšek

sáček; pytlík

miškář

zvěrokleštič

miškovat; vy - nej;

kastrovat; vykleštěný

mišuňk

směs

mlat

místo ve stodole (průjezdu) k výmlatu obilí

mlatevňa

mlat ve stodole

mláto

matolina

mlazgnút; za -;

uhodit; zabít

mlaždit; za -; mlázgnút; za -; - nej

praštit (někoho něčím); zabít; praštěný

mlet; - pantem; z -;

mlít; hodně mluvit; všechno sníst

mňačkat

mačkat

mňančet; mňankot (i mňangot)

mňoukat; mňoukání

mňangat; roz -; roz - nej;

mačkat; roz -; roz - ný;

morák

krocan

morka

krůta

morús

mrzutý, nevlídný člověk; podivín

morútnej

uhřátý; znavený; zmořený

motací

závrať; motolice

moždýř; -ek; (též h-)

nádobka na drcení koření, hmoždíř

mrčet

mručet; odporovat; nesouhlasit

mrkotat

drmolit

mrmlat; za -;

hudrat; huhňat; za -; hubovat

mrmle posypaný sakrama

vyhubování; nelibost

mrvit (se); mrva

cuchat; vrtět se; zcuchaná rozdrobená sláma

muckat (se)

líbat (se)

múčnica

truhla na mouku

múdit (se); vy -; na -;

oblékat (obléci) se s nevkusem

mudrovat; mudrlant

mluvit; hlasitě uvažovat; chytračit; chytrák

muchlat (se); z -; muchlovat

mačkat; tisknout dívku; zmačkat (látku)

multa; Multa

široký svod vody; místní název rokliny

muňa

nekňuba

múňat; vy -;

slídit; něco (bez cíle) hledat;vyhledat; nalézt

mundúr

vojenský stejnokroj; oděv vůbec

murúsat; za -; za - nej;

špinit; za -; za - ný

mužák

mladý ženatý muž

muzika; k muzice

hudba; na taneční zábavu

múzovat; vy -;

něco neurčitého hledat; něco najít

mydlit; z -;

bíti; tlouci; ztlouci

mžúřit; za -;

mhouřit; za -;

 

N, Ň

nahoru

na Janka

způsob uvázání loktuše pro menší břemeno

na odělo

pracovat u sedláka za formanku

na potvoru

naschvál

ná; nále (gdes byla)

citoslovce: no ale

nabádat

napomínat

nabaňkat

navést někoho; navnadit

naboso

bez punčoch, ponožek

nabúchat; - se;

nabít; najíst se dosyta

nácek

břicho; žaludek

náčení

nádobí; nářadí

nadájet se

pít

nádba (nádva); mět neco v nádbě

mít něco zamluveného; počítat s jistou věcí

nadít; nadítej

teple obléci; teple oblečený; sytě najedený

nádivka; nádiva

náplň pokrmu; namyšlenec

nadknút

nenápadně se dotkout v řeči choulostivého problému

nádmětky

prodloužení střechy nad chodníkem u zdi domu

nádoby

sudy; sudovina

nadrapovat se

usilovat o něco, někam; vytahovat se

nadrchanej (i nadrchalej)

lehce nemocný

nádva; mět v nádvě

naděje; mít naději

nadvazovat

spojovat uzlem

nafukovat se

vynášet se; troufat si

nafuněnej; nafučenej

uražený

náhlej (kopec, chlap)

příkrý; unáhlený

nahybat si

pít alkohol

nait; naitej

najít; nalezený

nakřápanej

nachlazený; nemocný

nakúřenej

opilý

nalátat

nabít; natlouct

namotúňat se

opít se

naparovat se

vynášet se; vychloubat se; troufat si; stavět se silným

nápoj

pomyje

napopácet

(náhodou) někoho potkat

napotem

na pozdější dobu; napotom

naprat se

dosyta se najíst

náručí

obsah rozpřažených rukou; obejmutí

náruční kůň

kůň ve spřežení napravo

nářitek

ranec na zádech z loktuše

násadka

rákosový držák biče

nasísnút; - at;

nahlédnout; nahlížet; úkradkem nahlížet

nasmolit (se)

opít (se)

nasmýkat (se)

opít (se)

náspja (i náspija)

zápraží; krytý chodník na dvoře kolem zdi

natahnút koty (paprče)

zemřít

naťatej (též sťatej)

podnapilý; opilý

nátěstek

kvásek na zadělání těsta

nátisk; dat si -;

napít se na kuráž, před oslavou apod.

natočit (vína); s -; pře -;

nabrat vína; stáhnout ví z kalů

nátož

tož, tedy, nuže

natrčená

nastrojená ve škrobených sukních; naštvaná

natrefit

potkat

natrúbit; - se;

opít; opít se

ňátřit; z -; 

pozorovat; z -; zočit 

nátura

povaha

naučenej

zvyklý

navalenej

opilý

návdavek

přídavek

návis

cesta s prudkým příčným sklonem

nažhrat (se)

najíst (se); nažrat se (dobytek); opít (se)

naznat

uznat

nedojedek; nedojezek

kousek zbylého jídla (chleba) po jídle

negde

někde

nehaňba

nestyda

nemehlo

nemotora; nešika

nenadžganec

nenasyta, nedojeda; nenažranec

neperuša

sukně, která se nehodí prát - soukenná, hedvábná

neplecha; dělat neplechu

darebnost; nezbednost; nezbedník; dělat nezbednosti

nepodara nepodarnej!

nezdárník nezdárný!

neskoro

pozdě

nesnáz

velmi špatné počasí

nesplejnej; nespleja

neodbytný; neodbytný člověk

nesrat se

nebát se

netyja

bramborová kaše s povidly a mákem; kukuřičná kaše

nevýprava

kdo se těžko odněkud nebo někam vypravuje

neznahaňba

nestyda

noša (trávy)

břemeno (tráva) v loktuši (plachtě travnici) na zádech člověka

ňuchat; vy -; ňuch

čichat, slídit; vyslídit; čich

ňuchta; (též čuchta)

pomalý pracovník

numero

číslo; zvláštní člověk spíše s negativními sklony

ňúrat; vy -; pro -; - la;

hledat, slídit; nalézt; prohledat; slídič

poňura

potměšilec

 

O

nahoru

obarovica

krvavá zabíjačková polévka, ovarovice

občáhnút

obsáhnout; obestačit (rukama)

obírat; obíranej

třídit; vybíravý; vybraný; pěkný

oblafknút

obalamutit

oblezlej

ošumělý (šat); holohlavý

obnášet (nekeho)

příliš o někoho pečovat; starat se o někoho; hostit

obrlicht

světlík nade dveřmi

obrovnávka

podrovnávka

obršlák

háčkovaný široký límec k ženskému kroji

obříslo

povříslo

obskúňat

pátrat; zvědavě pozorovat; obhlížet

obstarožní

starý (člověk, věc)

obsypanej (strom)

plný ovoce (strom)

obšusta

úlisný pochlebník

obušek

sekyrka

ocápnút se; ocapovat se

utrhnout se na někoho; utrhovat se

ocásnút se na nekeho

osopit se na někoho

odbírat

dávat za sekáčem obilí na hrstě

odělo; na odělo

pracovní výpomoc (např. potahem), která oplácí jinou pomoc

oděřiny

otěrky sena či jeteliny

odměk

tání

odprášet se

odprosit se (ženich a nevěsta rodičům před sňatkem)

odrabat; odraba

poškodit omítku; otrhanec

odúlanec

pomalý, váhavý; neohrabaný; lenoch; neohrabanec

ofafrňat se

loudat se; obhlížet se

ofěra (též hofěra)

oběť; věnovat při mši peníze

ofrňat se

okukovat; ohrnovat nos

ofúkat se

zvyknout si

oglganej

slizký

oharek

okurka

ohlávka

část postroje na hlavu koně, krávy

ohlídance

rychlá, často nevzhledná jídla chudých lidí

ohlídat se

šetřit

ohlodek; zhlodek

zbytek něčeho (např. metly, kartáče, štětce apod.)

ohnica

hořčice polní - plevel

ohrabečnica

hrubé síto; velké síto na osívání shrabků při mlácení obilí

ohrabky

smetí; padrť; rozdrcené klásky obilí při mlácení

ohrát nekeho

obehrát; vlézt na záda; nestarat se

ohryzek

zbytek jádrového ovoce po okousání

ohřeblo

hřeblo; pohrabáč

ohříšit se

slitovat se; ustrnout se nad kým; osmělit se; odvážit se; rozhodnout se

ochechúňat

obskakovat; lichotit

ochmelit se; na -; o - nej; ochmela; ochmelka

napít se; napitý; piják; opilec

ochoza; Ochoze

oprátka lesa; název lesní trati

ochvat

nachlazení po přehřátí při těžké práci;omdlení; únava

okabátit

obrat; okrást

okápalej

ospalý; nevyspaný; malátný; lenivý; váhavý

okoleční; - ě;

okolní; okolo

okoličně

vůkol

okolkovat

mluvit ze široka; nemluvit k věci

okřít; okřívat; okřívajú hnidy

uzdravit; -ovat se; uzdravování

okúňat

okounět; pátravě hledět

olépat; olepanej

přespříliš ostříhat vlasy; krátce ostříhaný

omlád; omladina

roční odnož na rostlině; mladý les; mlází, podrost; mládež

omotávka

ovinka; obalení (řízku)

omrzet se

ztratit zájem

omžit se

omeškat se, zpozdit se

onačit; za -;

měnit; zařídit

onučka

onuce

opelúchanej

opelíchaný

opendovat; oplendovat

okounět; okolkovat

opeřit se

dospět; vyrůst

oplatit

vrátit

opletačky

drby; techtle mechtle; nepříjemnosti

opratě

otěže

oprátka

vyměřený kousek pole k ošetření, sklízení

oprubovat

zkusit; vyzkoušet

oprubovat vody

dát dobytku napít

oringle

náušnice

orlovňa

orelská tělocvična

omunk

pořádek

ořecháč

koláč plněný ořechovou nádivkou

ořklivit si; o - ej; - ec;

ošklivit si; ošklivý; - ec;

osák

vosa

oslizovat; osliz

paběrkovat (ovoce aj.) po sklizni; paběrky

osmělit se

potřít tělo vodou před ponořením do vody

osmerka

bečka s obsahem osmi věder

ostí

ostiny; pcháč - plevel

ostúzat

ostouzet; pomlouvat

oškeruše

hruška (velmi tvrdá)

oškvarky

škvarky

ošusta

trhan

otálet

nespěchat

otrčit; - koty (paprče)

zvednout (prst); zemřít

ovádět

žadonit, prosit; přemlouvat ve svůj prospěch; loudit

ovádět o neco keho

loudit; připravit koho o něco

ovívat

zbavovat v průvanu obilí nebo luštěninu plev

ovsiha

planý oves

ožralej

opilý

ozýbat (i ozíbat)

zábst

 

P

nahoru

pac

podání ruky nebo psí tlapy

plácat; na -;

bít; na -;

packat; z -; za -;

kazit; z -; klopýtat; klopýtnout

packovat; za -;

klopýtat; klopýtnout

pácnút sebú (i bácnút)

upadnout; přaštit sebou

pacholek 

čeledín

pachtovat; pacht; pachtýř

pronajímat; pronájem; nájemnce

pachtovat; pro -; pacht

pronajmout pozemek; pronájem

pajdat; - vej; - ec;

kulhat; kulhavý; kulhavec

pajdulák

hastroš; skupina postavených snopů obilí

pajzovat; pajzák

řezat (nožem); nůž (hanl.)

paklovat (se); pakla

kout pikle; smlouvat se o něčem; balíček tabáku

pakovat se; na - se;

chystat se k odchodu; jíst; dosyta se najíst

palaška

rákoska

palazór; parazol

deštník; lopuch

pálenica

palírna; pálená cihla

palundovat (po putykách)

chodit po hospodách; toulat se

panáček

kněz

panák

sestavených 9 snopů obilí na poli

pánek

muž z města

pangét

krajnice silnice

panchart

nezbedník

panička

žena z města

panichart

nemanželské dítě (hanl.); špatné mládě zvířat;

panščák

zaměstnanec na panském (na statku)

pant

popruh; závěs dveří; svazek režné slámy k vázání vinohradu

pantla

stuha

pantok

sekyra

pápení

chmýří

paprče

ruce (u člověka); nohy (u drůbeže)

paprčit se

vychloubat se; vyzývat k bitce

papuče

všední boty

paradajka

rajče

parádit; vy - se; parádnica

pěkně se obléci; pěkně oblečená žena

párek

dvojice mladých lidí; svázané kukuřičné klasy

parnik; parnica

druhý (á) do páru (při oslavách, svatbě apod.)

parýzky

pérka (boty)

pasovat (se); it za pase

slušet; hodit se; zápasit

pasterňáci

suchá stébla travin

pastvisko

pastvina

paščeka

(nevymáchaná) huba; hrubý mluvka

pašije

utrpení Kristovo

patálija

problémová událost

patok

špatné víno

patra

tyčkový strop mlatu (průjezdu)

pazgřivec

nezbeda; svéhlavec

pazúra

ruka

pec; horko jak v peci

pec; velmi teplo

pěčko

špaček; malý člověk

pegáč

placka

pelajdovat; pelajda

lajdat; chodit od ničeho k ničemu; lajdák; pobuda

pelech

lůžko; postel; lože zvěře

pelentovat

potácet se

peň; hluchej jak -;

kmen; hluchý jak pařez

peplat; za -; za - se;

mazat; za -; za - se (od těsta)

pernica; má hubu jak - u;

mísa na zadělávání těsta; zdravá kulatá plná tvář

perútka

křídlo z husy (kachny) k ometání a vymetání

pěry

kynuté knedlíky plněné tvarohem, povidly, tvarohem míchaným s povidly (tzv. zerzem)

peřinka

polštář

pět; mět se po pěti

mít se špatně; živořit

pětinka; je jak -;

peníz; je malý

pětítka

bečkam o obsahu pěti věder

petyndrovat

obsluhovat; chodit kolem někoho; poroučet někomu

pcháč; - čí; picháčí

bodlák; shluk pichlavých rostlin

pchat (se); napchat se

píchat; jíst; najíst se dosyta

piglovat

žehlit

pichovat; u -;

pěchovat; dusat; těsnit; u -;

piksla

krabice

pikula

víno druhák (matolinové víno)

pilit

pálit, žahat (kopřiva)

pinkl; pingl

ranec

pinožit se

dělat něco, k čemu nestačí schopnosti nebo síly

piplat se

zdržovat se detaily

piránek

duběnka; malý předmět

píščala; píščalka

píšťala; holeň; píšťalka

piščet; vy -; (např. glej)

vytéci - míza nebo smola ze stromu

pižgořit; u -;

šetřit; z mála ušetřit

pižgřit se

nehojit se; mokvat (odřenina, rána na kůži)

plachta

loktuše; prostěradlo

plandat (se); plandavá

pohyb příliš volného šatu; volná (sukně)

plaňka

laťka; tyčka v plotě

plantat; - se; po -; s -; roz-;

plést; - se; překážet; plést nohama; po -; s -; roz -;

platoňák

široký povoz bez bočnic

plech

vnitřní olemování sukně; pekáč na pečení koláčů

plemenica

plemenná svině

pleskat; za -; (hadry), (břuch)

tleskat; zašpinit oděv; zaplnit žaludek

plesnivej; plesnivec

plesnivý; šedivý; stařec (hanl.)

plest koše z baňama

splést všechno dohromady

pleščit; za -; pleščit sebú

uhodit; zabít; upadnout

pletky; pletkavá

pomluvy, drby; drbna

plevňák

velký koš na plevy

plichtit se; o -;

podbízet se; ošidit

plkat; uplkanej; plkna

povídat; upovídaný; upovídaná žena

plošťka; ploščka

štěnice

plucar; plucka, plucárek

baňatý džbán; sploštělá láhev

plut; na -; vy -; od -;

 plivat; na -; vy -; plivnout; od -; 

plyskýř

puchýř

plýtkej; plytkej

nehluboký; plýtký

po pansky

měststky (mluvit, oblékat se)

pobádat

pobízet

pobočák

část postroje tažných zvířat

pocochy

nedojezené zbytky jídla

počinek

základ; počátek; začátek něčeho

pod(e)bírat se (bolačka)

hnisat (bolák)

podárnej

podařený; sporý

podbradek

lalok; ovar

podílek

porce (masa); kousek pozemku

podjařina

ročník chlapců tři roky před odvodem

podlaha

strop

podlevá (teho)

podle (toho)

podobenka

fotografický portrét

podpínka

řemen na postroji koně, krávy

podprsník

část postroje tažných zvířat

podregrút

ročník chlapců před odvodem

podrústlina

mladé osení na strništi

podrúžňata

nedospělá mládež

podrúžně ;- ata;

house (housata) z druhé líhně v témže roce

podsedek; podsedník

25 až 50 měřic polností;  majitel polností

podstrójenej

ve všední den oblečený v nepracovním oděvu

podvazadla

pentličky s voničkou na rukávcích

pohoda

pěkné počasí; pěkná chvíle

pohrabáč

cestář

pocháb

divoch; ztřeštěnec; zbrklý člověk (s neurčitými sklony); kus větve; dlouhý člověk

pochlapit se

vytáhnout se; ukázat se

pochramozdit; pochramúzgat

potlouct; poranit; zmrzačit

pokocúřit; - ený;

polehnout; polehlé (obilí)

poledňovat

odpočívat po obědě

poledovica

náledí

polízačka

nepříjemnost

pometat

potratit plod (u dobytka)

pominút; - se; - tej;

přejít; přestat zajímat; zbláznit se; zemřít; blázen

ponúkat

škádlit

poňura

mouňa; slídič; nemluvka

popanščit; - se;

oblékat se městsky; poměštit se

popichovat; popichnút

dráždit; podněcovat

popravit; poprava

nakrmit dobytek; krmení

popravovat

krmit (poklízet) dobytek

portmonka

náprsní taška (peněženka)

porúz; na porúzi

jen ve rčení: pohotově; na ráně

posád

řádek sklizené úrody (obilí, cibule, řepy) na poli

poslíž

později

posnica

první janí kopačka ve vinohradech

postarší

starší (člověk)

postavač

dohlížitel nad pracovníky na poli; dráb

posvátečně

svátečně (oblečen)

poškrabek

poslední dítě (žert.)

poškvrnka; ani poškvrnky

vše čisté

pošpatnět; po - lej;

špatně vypadat; zhubnout; hubený; nemocný

potňat; na -; o -;

bobtnat; vlhkem zduřet; orosit se, rozmrznout (půda)

potrefit

potkat; stát se (něco)

poťúchlej; poťúchlenec

škádlivý; škádlivec

poturčit se

nekriticky napodobovat

potvora; na potvoru

nezbedník, dacan; naschvál

poviják

povijan - pás na ovázání peřinky s dítětem

povšedně

všedně oblečen

pozadek

zadina (v obilí při mlácení); nečisté obilí

požehnat neco

souhlasit s něčím

poznání; o -;

ve rčení: maličko; o trochu

pracka

ruka

pram

a stejně, a přece, vždyť

praskanej

vychytralý, mazaný

prásknút; - bičem; - sebú

uhodit; prásknout bičem; upadnout

praščet; praščák

praskat; velký oheň

prašivec

zlomyslný, vychytralý, falešný člověk

prča

koza; legrace

prdolit; prdel

tlachat; zadnice; pařez; širší konec u snopu

presovat; pres; presúz

lisovat; lis; lisovna

prézle

opražená strouhanka

prigl

tyčka v plotě; klacek

prízňa

jáma na uskladnění řepy, chrástu

prkač

motocykl

proceství

procesí

prohršlí

přehršle; hrst

promastit

promasírovat

prták; prťák

švec

prubovat; o -;

zkoušet; vy -;

přebrňat (se)

přehrabovat (se)

přeprchat

přeháňky; občasné deštíky malé vadatnosti

přerypovat

přestavovat; rekonstruovat (dům)

přesbuřt

tlačenka

přesný; přesňák

nekynuté; placka z bramborového těsta pečená na plotně 

přetahnút (nekeho; košelu)

praštit (někoho); lehce vyžehlit (košili)

přezdisko

přezdívka

příčky

napříč

přídanky

nastavená konstrukce na korbě vozu

příkladky

nastavená konstrukce na korbě vozu

přímět (i příměť)

vřídek; bolák

přímrazek

první slabý mrazík na povrchu terénu

přítruhlík

malá přihrádka v šatní truhle

přivrsknút

přiskřípnout

přízvisko

příjmení

psinka

opar na rtech

psírňa; zima jak v psírni

psírna; velmi chladno

psota

nečas; bída, nouze

psotnik

dětský vřed (i smrtelný)

psut; ze -; po -;

hanět; lát; vynadat; pohanět

pšikat

kýchat

pšonc

zajíc

ptaní; (též ptaňú); it po ptaní

žebrota; jít po žebrotě

ptat nekeho; ptat nevěstu

prosit někoho, žebrat; prosit o ruku

pucka

hadrák; míč z punčochy plněný hadry

pucovat

čistit

púček; dívčí -;

drůbeží žaludek; sedící s děvčaty ve škole

púčit; vy -;

půjčit; vy -;

pukač; - í;

bezová bouchačka (foukačka); stvol (mlází) černého bezu

pukat; pukanec

praskat; kouřit; namyšlenec

pumprlica

pampeliška

punt

poklopec

pupava

pampeliška

pupek

břicho

pupinka

čepička (děts.)

pútec

pěšinka ve vlasech

putna; putýnka

vědro na odnášení hroznů; vědro na vodu

putra

máslo

púza

pavéza - ráhno na upevnění fůry sena či jeteliny

pýř

pýr

pysky; pyščiska

rty; velké (nehezké) rty

pytlovat se

snažit se; cvičit; nepěkně tančit

nahoru