A

B C Č D, Ď E F G H Ch I J K

 

L M N, Ň O P R Ř S Š T, Ť U V Z, Ž

 

T, Ť

nahoru

tabula

lůžko se stolní deskou

tacle

spodní část rukávců

tajat

tát

tál; tálek

díl; dědický díl; obecní díl pro bezzemky

tanula

ráda tančící

ťápat; ťápala

pomalu chodit; šourat se; šoural

tartas (též dardes)

výprask

tašky; taškrlata

buchty s opraženou krupicí; taštičky

tažeň

dlouhý révový výhon

telit na keho

upřeně na někoho hledět

teprú (i teprá)

teprve

terentit; terentete

překotně mluvit; citoslovce, nadávka

těrcha; - vá;

tíha, zátěž, břemeno; těhotná

tihla

cihla

tihlička

žehlička; cihlička

tihnút (dom); tihl dom

lnout (k domovu); přilnout; jít; odcházet; odejít; odešel domů

tihy!

čihy; povel doleva! (pro koně, krávy)

tínit; tín

stínit; stín

tlemit se

smát se

tolej

tolik

tolkej

tak velký

toporo

násada (na sekyru)

toť; toťkaj

tady; nedávno, onehdy

totok; no -;

tohle; no -;

tovarych (chodit na tovarych)

námezdní práce; práce na cizím

tož

tedy; nuže

tragač; tragačnica

trakař; hanlivý výraz pro jiná vozidla; mluvka

traglovat; tragle

smykovat; smyky - dřevěný rám pro srovnávání půdy

trachta

oslava; slavnost; hostina

trachtýr; - ek;

trychtýř; - ek; nálevka

trajdat; trajda

procházet se, jít; všední sukně, lehká žena

trajfús

trojnožka (na plotnu, do trouby)

trap; trapem

klus, spěch, shon; úprkem

tratuár

zpevněný chodník (zpravidla betonový)

tráva (na rolí)

plevel všeho druhu (na poli)

travnica

loktuše na nošení trávy

travsko

špatná tráva; plevel

trckat; trcka; trcek

pomalu jít; dojít; trocha; štamprle; kousek

trdelník

trubička (zákusek)

trdlo; trdlovat (se)

tlouk; hlupák; tančit (hanl.)

trefit; na -; po -;

potkat někoho; něco se stát; dokázat, umět

treperenda

povídavá ženská

trhánky

noky

trikovica

bývalé zimní spodní prádlo

tringelt

zpropitné

trnka; trnky

švestka; povidla

trnkáč

koláč plněný povidly

trnož

příčná výztuha stolu nebo židle

trnút

mrtvět (sval, končetina); mít obavy

trojka

bečka o obsahu tří věder

troky

velké necky na paření prasete

trpilka

nešťastná, skromná žena

trtat; trtol

jít drobnými kroky; biskup u drůbeže

trúbela

hlupák

trucovat; truc

vzdorovat, dávat na jevo nevoli; vzdor

truhla; truhlík; přítruhlík

rakev; truhlice, naivní člověk; přihrádka v truhle

trulant

hlupák

truňk

alkoholický nápoj

trúsit

trousit; slabě pršet

trýska

troubel dýmky

túfar

novokřtěnec

ťuhýkat

naříkat; být nemocný

túlat se; túlačka; túlka

jít do vesnické chasy; procházet se po dědině

tuligat; tuliga

pískání polního hlídače na výstrahu; potulný hudebník

ťulpas

hlupák

tumlovat se; tuml

spěchat; spěch

tuplovat; po -; tuplem

zdvojit; podrazit (boty); dvojnásobně

turkyň; turkynisko

kukuřice; kukuřičná sláma

tutěna; tutěnka

slepice; slepička

tutlat; u -;

skrýt; skrývat

tvarožňák

koláč plněný tvarohem

tylec

část na sekeře (motyce), protější k ostří

tyřet; z -;

chátrat; z -; shnít

tyštuch

ubrus

 

U

nahoru

ublebtat (se) (i ubleptat)

ušpinit (se)

ubohej

chudý; nebožtík

ucaprtat (se); - nej;

unavit; unavený

učiřovat se

poťouchle se usmívat

učuřovat se; uščuřovat se

usmívat se; posmívat se

udíbat se; - nej; - ec;

ušpinit se při domácích pracech; ušpiněnec; ukoptěnec

udychtěná

chtivá, hamižná

ugřámnút

ukousnout (velký kus)

ucháň

ušatec; malý nebo nezkušený člověk

uchýtat

využívat všech časových možností k práci, k jídlu apod.; ukrádat kousky jídla; jíst po troškách

ukážka

odhad úrody

uklznút

uklouznout

ukoptěnej; u - ec;

špinavý; špinavec

ukrójit; ufiknút; ušmiknút

uřezat

ukřápnút; ugřámnút

ukousnout; ulomit (větev)

úlehla

pole ležící ladem

uluchtat (se); - ej; - nec;

ušpinit se při domácích pracech; ušpiněnec

umetat

hladově jíst

úminek

předsevzetí, úmysl

umínit si; u - nej; - nec;

vzít si do hlavy; svéhlavý

umknút

nepodařit se; sklapnout

umorúsanej

umouněný

upírat si

uskrovňovat se

urýpat; - se; - nej; urypa

ušpinit; - se; ušpiněný; špinavec

uřícenej

uhnaný (stav po velké námaze)

uřknút

uhranout, uřknout

uslintat

uslinit

usmolenej; - ec;

špinavý; špinavec

uškňuřovat se; uščuřovat se

usmívat se

uškodit

ublížit

ušmíranej

špinavý

utěrák

ručník

útory

okraje dušek sudu u čel

uvezt se (břeh, mez)

utrhnout se; ujet

úvod; úvodnica

obřad s novorozencem v kostele; matka dítěte

úvratí

souvrať (konec pole)

uzimřit; uzimřenej

prostydnout; prostydlý, zkřehlý člověk

užínat (vinohrad)

osečkovat

 

V

nahoru

vadit se

přít se

vagas

lenoch

váhy

vážisko s brdečky (na voze)

vajda

lenoch; neobratný v chůzi

vajzem

šmahem; celkem

valadlo

vál, deska na válení těsta

valit; na -; na - nej;

vymýšlet si; kutálet; padat (sníh); na -; opilý

vandlík

mísa

vandr; vandrák

potulka, cestování, zkušená v cizině (tovaryši); tulák, potulný

vangla; vanglička

vana; vanička

vanglovat; za -;

vrávorat; vrávoravě chodit; pohyb špatně upevněného nebo vystředěného kola

vápeňák

prodavač vápna

vartovat; varta

hlídat, střežit; stráž

vářa

vaření; uvařené pokrmy

vážisko

dřevo, na kterém jsou zavěšena brdečka (na voze)

vážky

bidlo s řetězy a háčky na nošení nádob (kbelíky, putýnky) přes rameno

včil, včilkaj

teď; nyní

vdaj

vdavky

vdákat; vyvdakovat

kdákat; hlasitě (překotně) mluvit; vykřikovat

věc; věcej

více

vedlevá; vedlívá

vedle

vědro; půl -; 

míra o obsahu sudu 56 litrů; 28 litrů

věcheť

malý snopek slámy

veksl

výměna dětí k osvojení německého (českého) jazyka

velebit; u -; na -; na - se;

usadit; - se; usadit se na delší dobu

verbovat; verbuňk

lákat; brát na vojnu; mužský tanec

vergl

stroj, strojek, přístroj (hanl.)

verštat

dílna

veterán

vojenský vysloužilec

vetit se; z -;

zotavovat se z nemoci či jiné pohromy; zotavit se

větřák

větrný mlýn

vidrháček

spojka řetězu

vidrholec; jak na - cu;

větrné a chladné počasí; místo, kde hodně fouká

vichor

silný vítr

viksovat; na -; z -; viks

krémovat boty; na -; nabíti; z -; krém na boty

vincek

litinová kamínka

vinšovat; vinš

přát někomu; přání

virgajs

výprask

virgas; virgasový semínko

výprask

vít; vět

víti obilí v průvanu

vížďánka

vojtěška

vízdat; na -;

hvízdat; napráskat

vizdohájek

výrostek (chlapec)

viždět; vižďat

hvízdat

vízgat; na -; vízgot

práskat; na -; výprask

vláčit; - se;

upravovat pole bránami; pomalu se pohybovat

vláčkovatět (o víně); z -;

nemoc vína; kazit se; z -;

vlastnik; - ica; (i vlasnik; - ica;)

příbuzenský vztah dětí bratranců (sestřenic)

vlezlej

dotěrný

vlk

plodenství lopuchu

vlňáček

lehčí pletený (háčkovaný) přehoz ke kroji

vlňák

vlněná tkaný těžký zimní přehoz ke kroji

vojna; mladá -; stará -;

válka; ročník odvedenců; ročník ukončivší vojenskou službu

volský oko

hlaváček jarní (rostlina)

vonica

vonička (např. u odvedenců)

vozisko

klouzačka; jakékoliv místo na klouzání

voznica

plachta na žebřiňák

vraně

rychle

vrangat; vran(d)žet; vy -;

žadonit; vyprosit; škemrat; vy -;

vrapit; na -; vrap

dělat záhyby; záhyb

vraščet; z -; z - lej;

krabatit; řasit; vráštit; z -; vrásčitý

vrba; stavjat vrby

stojka; dělat stojky

vrbit se; vy - se;

vrtět se; vylézt; provést něco špatně nebo něco špatného; ukázat se v pravém světle 

vrchy

osekané listy z řepy

vrndžet

bzučet; zvuk letícího kamene, hmyzu, ptáka apod.

vrší

osečkované (užaté) konce letorostů z vinohradu

vrtěná

druh tance

vrúbl

roubík (dřevěný nástroj) na vázání povřísel u snopů

vrzat; - se; vyvrznút se

skřípat; chodit z místnosti ven a zpět; vytratit se

vrzúkat; vrzgúňat

vrzat; špatně hrát na hudební nástroj

vřít

vařit (voda)

všiváček

hustý hřeben

všivota

všivál; dítě, malý tvor vůbec

vybádat si; - vej

vymýšlet si; klást si podmínky; vybírat si; - vý

vybavit; - si;

zařídit; představit si, uvědomit si

vybřeskovat

vykřikovat

vydařit se; vydařenej

podařit se; zvláště dobrý

vyfiknút se

vystrojit se; vyparádit

vyglajdat

vyviklat

vyhnálov

konec dědiny

vykázat

vypovědět (např. pacht)

vykotit; - se;

převrátit (vůz)

vylupnút (sklínku, džbán)

vypít jedním douškem

vymýšlat si; na -;

přát si (neskromě)

vyoslit

něco hloupého říct, prozradit nebo udělat

vypláchat (bečky)

vyplachovat (sudy)

výplevka

fazoch; zílístek (vinné révy)

vypúščat

škvařit sádlo

vyřvánět; vyřváňat

kříčet; vykřikovat; plakat

vysmradit se

vyvětrat se; projít se

vystát

snést; snášet (bolest); vytrpět

vystrúhnút se

pěkně se obléci

vysísat

vykukovat; vyhlížet

vyšpulit (půlky)

vystrčit zadek

výtka

slaměný věchet na poli oznamující nějaký zákaz (např. vjezd na pole)

vytknút (si nohu)

vymknout

vyvrbit

udělat; ukázat se; něco špatného provést

vyvrzat (teplo)

vypustit teplo ustavičným otevíráním a zavíráním dveří

vyzáblej; vyzáblina

chudošťavý člověk; vyzáblá osoba

výžďat (- et); vížďat

skučet (v kamnech vítr)

výžle

malé (hubené) dítě

vyzungnút

vypít

vyzvánět

zvonit dvěma zvony; hulákat

 

Z, Ž

nahoru

z, ze (ze šest husí, ze dvě polínka)

asi (asi šest hus, asi dvě polínka)

za pase; - it;

zápasit hrou i vážně

zábarka

záminka; výmluva

zabavit; - se;

zdržet; - se;

zabedněnej; zabedněnec

nechápavý; tupý

zabijat; zabijačka

pořážet; porážka (vepře)

žabina

nejedlá (jedovatá) houba

žabinec

zelený povlak na stojaté vodě

zácestek

pole za cestou

žačka

žací stroj; žnečka

zadrdolit

zavázat ledabyle (šátek)

zadřít si; ten si zadřel

třísku do prstu; málo vydělat

záhuščka

zaklechtaná mouka v mléce

zákalec

nevykynutá (nekyprá) místa ve výrobcích z těsta; brousek

zakážka

objednávka

záklechtka

zaklechtaná mouka v mléce

zalehnút

být upoután na lůžko

zalykovat

zatahovat - brát výkupné za nevěstu

zamanút si; (též u - si)

usmyslet si; umínit si; něco chtít

zámět; záměty

závěj; nánosy (sněhu; špíny za ušima)

zamlaždit

zabít

zamňátnút

zaměnit; ztratit (nechtěně) čtenou stránku v knize

zámora; jak zámora

nemocný; špatně vypadající; nebožtík; jak nebožtík

zámrazek

první mrazík

zamrknút

zatmět

zamžúřit (oči)

zamhouřit

zanešvářit

znečistit

zapalovat se (třešně); - lýtka

začínat zrát (červenat); děvče dospívá

zapasovat (mezi ...)

vklínit

zapchnút; - ej;

zapíchnout; - tý (trn v patě)

zapleskat hadry; - břuch

zašpinit oděv; mnoho se najíst

záprtek

zkažené vajíčko; pukavec

zaratit neco

založit; někam odložit a nevědět kam; ztratit

zařáchat se

příliš se zablátit

zásmažka

jíška

zaspat

usnout

zastát (škopek); - se;

nechat zvlhnout aby netekl (zatáhnout); vlhkem zatažení rozeschlé bečky

zasta; - se; zastání

nahradit někoho; bránit někoho; náhrada; ochrana

zástav

přehrada; splav na potoce

zastrčit; zastrkovadlo

uzavřít vrata, dvířka na zástrčku; zástrčka, závora

zašviřinkat; - se; - nej;

zablátit; . se; zablácený

zatmět

zdržet se venku do tmy

zátočina

zatáčka

zatrackanej

zpropadený (kluk)

zavarovat; Pánbů zavaruj!

chránit; Pánbůh opatruj! (chraň!)

zavazet

překážet

zavdat; - si;

pohostit vínem; napít se vína

zavedňa

ve dne

žaža; žaženka (děts.)

světlo

zazrávat

počínat zrát

žbán; žbánek

džbán; džbánek

zblafnút; blaf

sníst; nechutné jídlo

zbeknút

spadnout

zblo; ani zbla; zbílko

stéblo; ani stébla; nic

žbluchat; žbluchotat

šplouchat

zbor; zbořenisko

zchátralá stavba

zbráborat se

zvednout se po pádu (fyzicky i ekonomicky)

zbrčit (se); zbrčenej

pomást (se), splašit (se); učitit zbrklým; zbrklý

žbrdol

sklenice alkoholického nápoje; hlt nápoje

žbrúňat (se)

zacházet neopatrně s vodou; rozlévat

žbrundat; roz -; vy -;

bryndat; rozbryndat; vybryndat; brynda

žbrunda

špatná káva; špatné pití vůbec

zbřídit se

zbláznit se; vzteknout se

zbuchdarma

zbytečně

zbúchnút

přivést do jiného stavu

zbúzat

budit

ždáchat

převalovat jídlo v ústech

žďátar (se); vyžďarovat

šťárat; šťourat; dožadovat se; vyšťourat

zdavky

svatba; vdavky

zdechnút; zdechláň; - oň;

pojít; sešlý kůň; uhynulé zvíře

zdechlina; je jak zdechlina

špatně vypadající člověk

zděrky

omšelé šatstvo

zdovědět se

dozvědět se

zdrap

staré haraburdí

zdrhnút; zdrhat

utéci; utíkat (pryč)

zdržák

řetěz na oji vozu k brzdění tažným zvířetem

žduchat; žduchanec

strkat; šťouchnutí rukou do zad

žďúrnút; vy -;

strčit do někoho; vystrčit někoho

zdut neco

zmoci, zvládnout něco

zdut se; zdutí

nadmout se (dobytek); nadýmání

zdůvěřit se; - ná (deska);

svěřit se; zbortit se (nabobtnáním); zborcené prkno

žebráčka

předsíňka v kostele pro místní chudé (pro žebráky)

žebrat; žebrák

prosit o almužnu; prosebník; kocour na stěně

žebřiňák

vůz na svážení obilí, slámy, sena

zednik

vyčnívající košile vzadu z kalhot

zelenisko

zelenina

železa

čelisťová past na potkany, tchoře aj.

zem

podlaha (spodní část místnosti); pole, půda

zerzat; za -; zerz; zerzavec

rezavět; za -; rez; náplň do kynutých knedlíků (směs tvaruhu a povidel); rezavec

zeznět; znět; zní

ožehnout; cosi zní! - něco se ožehuje

zezvánět; (též vy -;)

zvonit dvěma zvony

žgarby

harampádí; nepotřebné věci

zgrcnút (o chlebu); zgrclej

spadnout; špatně upečený (chleba) - sražený; má zákalec

žgrňa

lakomec; hlupák

zgučit

shromáždit; shluknout se; skopit seno

zgulit; - se;

svalit; - se;

zháknút; zhakovat

přemluvit; svádět; přetáhnout někam; zlanařit; odvracet od čeho

zhebnút; zgebnút

zhynout; zemřít

zhlavec

podhlavník, poduška

zhlídat; nazhlídanej

mračit se; zamračený; dopálený; otrávený

zhlídnej

úhledný, hezký

zhlodek

zbytek jablka, chleba, prkna; kousek něčeho

zhilej; zhniloch; zhniloň

líný; lenivec; lenoch

zhodit

shodit; svrhnout; zhubnout; pokosit obilí

žhrat; vy - se; vy - nej;  - nec;

jíst, žrát; ztloustnout; tlustý; tlusťoch

zhrknút

ušít něco na šicím stroji

žhrút

žrout, velký jedlík

zhulákat; - se;

opít; opít se

zhurta

příkře

žička

lžíce

žídlo

pramen vody; žahadlo

židovy gatě

stračka polní

zinčet

znít

zindula; je jak zindula

nevypadá dobře (je bledá)

žingla

silná jehla na navlékání; hubený člověk

zingnút (jednu)

uhodit; dát pohlavek

žížlaví

řeřavé dřevo, uhlí; horký popel

zklustnút; klustej

stloustnout; tlustý

zkomírat

snižovat se; zmenšovat se; uhasínat (oheň, plamen svíčky)

žlutica

cihlářská hlína, jíl

žlútko

žloutek

zmárnit

zmařit

zmata

zmatek

žmíkat

pikat (dětská hra); čekat dlouho na někoho

zmlet

sníst

zmola

strž

žmolit

žmoulat (čepici v ruce)

zmotat se

zmoci se

zmrkat se; zmrk

smrákat se; soumrak

zmršček

bičiště; prut; dřínový prut na bič

žmuchlat; u -; u - nej;

žmoulat, mačkat; pomačkat; po - ný;

zňátřit nekeho

uvidět (spatřit, zpozorovat) někoho

zoft

šťáva

žoch

pytel

žongol

ranec

zorka

cigareta

zpanščet

osvojit si městské chování

zpartikovat

vyměnit za něco

zpěčovat se

zdráhat se

zpovykanej

zhýčkaný; rozmazlený

zretýrovat se

zotavit se

žúdr

závětří u slováckého domu (krytý prostor přede dveřmi)

žucha; žuchanec

rána

žuchlat

žvýkat; převalovat v ústech; mačkat

zúlat; - se; u -; u - nec;

válet; - se; uválet se; špinavec

žúlat; u -; u -nej;

hnísti; u -; uhnětený; dělat válečky (z těsta)

zundžet; zunžet

bzučet; zvučet (zvony)

zupák

hanl. pojmenování poddůstojníka z povolání

žúžel

drůbež

žváchat; žváchanec

žvýkat, přežvykovat; žvanec

žvachlat; vy -;

žvatlat (děts.); mluvit (obec.); vyžvanit

žvachol; žvacholec

žvanec

žvalchovat; žvalchy

mačkat; zmačkance; chléb krájený tupým nožem se žvalchuje

zvedenej; nezvedenej

špatně vychovaný; nevychovaný

zvetit se

sebrat se

zvětša

většinou; povětšině; z většího

zvířit se; roz - se; roz - lej;

zdivočet; zdivočelý, rozpustilý

žvondat; - se; u -; u - nej;

chodit bez cíle; unavený; urousaný; pohybovat se pracovně (po dvoře); utahaný

zvónit; vy -;

zvonit jedním zvonem; vyžvanit; prozradit

zvraščet; zvrasklej

zvrasknouti; zvrasklý

nahoru