Srí Lanka / 1-14

Předchozí Obsah Další

Anuradhapura - nejposvátnější strom Bodhi (ficus religiosa), zkráceně Bo, v buddhistickém klášteru Samanthi Buddha a současně i na celé Srí Lance (ta sukovatá větev uprostřed zábradlí); je odnoží, vypěstovanou z výhonku původního fíkovníku (pod kterým po 49 dnech rozjímání dosáhl Buddha osvícení), který poslal ve 3. stol. př. n.l. cejlonskému králi indický král Ashoka

1-14